ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o vakcínách proti onemocnění covid-19, přičemž část žádosti, která se týkala působnosti Ústavu, zněla konkrétně: "Protein S obsažený ve vakcínách proti covid je získán jako geneticky upravená změna molekuly, které prosím konkrétní aminokyseliny? Žádám o zaslání dokumentu zpracovaného pro tuto oblast od jednotlivých výrobců/držitelů registrace vakcín proti covid. Obsahují vakcíny proti covidu dodávané a aplikované v ČR (dle jednotlivých druhů vakcín)­ proteiny, fragmenty, buněčné komponenty nebo látky se signální funkcí či mající podíl na regulaci transkripce, případně finální metabolity dané biosyntetické dráhy s vazbou na represor? Žádám o zaslání dokumentu zpracovaného pro tuto oblast od jednotlivých výrobců/držitelů registrace vakcín proti covid."    

Ústav žadateli poskytl část požadovaných informací, a sice:

K dotazu 1) Ústav žadateli sdělil, že v dosud registrovaných vakcínách proti onemocnění covid-19 (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a COVID-19 Vaccine Janssen) není S protein obsažen. Odpověď na zbytek dotazu je tedy irelevantní.

K dotazu 2) Ústav žadateli sdělil, že složení vakcín je uvedeno v bodě 2 a 6.1 souhrnu údajů o přípravku a bodě 6 příbalové informace pro jednotlivé vakcíny.

Část dotazu (dokumenty zpracovávající tuto oblast) je mimo působnost Ústavu, jelikož jsou vakcíny proti covid-19 registrovány postupem Společenství, nikoliv Ústavu.