ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informací ohledně pravomocně ukončených sankčních řízení (řízení o správním deliktu, přestupková řízení) vedených Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve věci  účastníka řízení MUCOS Pharma CZ, s.r.o., v  předmětu řízení: porušení zákona o regulaci reklamy.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí vydané ve správním řízení sukls79534/2009 v plném rozsahu a sukls147884/2016 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístpu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení