ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 3. 2021

Žádost o poskytnutí  informací, které léky určené pro léčbu nebo prevenci proti COVID 19 jsou ke dni podání žádosti v ČR schválené třeba i podmínečně SÚKL nebo ministrem zdravotnictví bez povolení (souhlasu) Evropské lékové agentury (EMA).  

Poskytnuté informace

V souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím byl žadatel odkázán na webové stránky Ústavu, kde jsou zveřejněny požadované informace, a to konkrétně na těchto odkazech:

Byť Ústav není příslušným orgánem pro poskytnutí informací o udělených výjimkách podle § 8 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, byl žadateli uveden též odkaz na webové stránky Ústavu týkající se používání neregistrovaných léčivých přípravků na léčbu COVID-19 viz https://www.sukl.cz/povolene-pouzivani-neregistrovanych-lecivych-pripravku.