ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se oprávnění k nahlížení do lékového záznamu pacienta.  

Žadatel požaduje informaci, jaká Ústav eviduje v současné době oprávnění k nahlížení do lékového záznamu žadatele následujícím skupinám zdravotnických pracovníků:

  • Oprávnění pro lékaře nahlížet do mého lékového záznamu: Ano pro všechny, ano pro vybrané, nebo ano pro žádné?
  • Oprávnění pro lékárníky nahlížet do mého lékového záznamu: Ano pro všechny, ano pro vybrané, nebo ano pro žádné?
  • Oprávnění pro klinické farmaceuty nahlížet do mého lékového záznamu: Ano pro všechny, ano pro vybrané, nebo ano pro žádné?

Poskytnuté informace

V současné době nemá oprávnění nahlížet do lékového záznamu žádná skupina zdravotnických pracovníků. Pokud dotaz žadatele směřuje k jeho aktuálnímu nastavení, bylo žadateli sděleno, že Ústav eviduje pouze ty žádosti o nastavení souhlasu či nesouhlasu, které obdrží ve formě listinného podání nebo prostřednictvím datové schránky. Ústav neeviduje nastavení, která si provedou občané sami prostřednictvím pacientské webové aplikace. Pokud tedy žadatel nevyslovil nesouhlas jedním z výše uvedených způsobů, platí výchozí nastavení, a to souhlas pro všechny skupiny zdravotnických pracovníků.

Všechny informace týkající se nahlížení zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu www.epreskripce.cz, konkrétně na následujícím odkazu: https://www.epreskripce.cz/aktuality/vyjadreni-souhlasu-nesouhlasu-s-nahlizenim-zdravotnickych-pracovniku-do-lekoveho-zaznamu.