ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

Ústav žádosti vyhověl a poskytl žadateli informace:

Ad. Prohlášení o shodě a EC certifikát

Ústav sděluje, že všechna prohlášení o shodě a EC certifikáty, které má Ústav v souvislosti s předmětným zdravotnickým prostředkem k dispozici, již byly žadateli poskytnuty v odpovědi na jeho předchozí žádost o informace.

Ad. Nosný gel

Nosný gel se nepodílí na výplni měkkých tkání, tohoto účinku je dosahováno pomocí částic PMMA, které zůstávají v těle pacienta permanentně. Informace je uvedená v Závěrečné zprávě z klinického hodnocení.