ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 7. 2021

Žádost o poskytnutí pravomocných rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vedených pod sp.zn. sukls44155/2019, sukls59376/2019, sukls59649/2019, sukls116041/2020, sukls283934/2020, sukls345609/2018 a sukls345639/2018.  

Žadateli byla poskytnuta rozhodnutí sp. zn. sukls44155/2019, sukls59376/2019, sukls59649/2019, sukls116041/2020, sukls283934/2020, sukls345609/2018 a sukls345639/2018. U poskytnutých rozhodnutí Ústavu byla provedena anonymizace v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) téhož.