ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 2. 2021

Žádost o poskytnutí  informací týkající se údajů z hlášení DIS-13.  

Žadatel požaduje níže uvedené informace:

1. Ceny za balení bez obchodní přirážky a DPH a objem plateb celkem za všechna balení bez obchodní přirážky a DPH pro léky registrované u SÚKL  dle DIS 13 (tedy léky, které distributoři nahlásili na SÚKL za daný měsíc, kde od počátku měsíce října 2018 přestaly být zveřejňovány ceny), a to za období prosinec 2020.
2.  Údaje o objemu plateb pro jednotlivé typy odběratelů, uváděné ve sloupci B (údaje DISTRIBUTOR_CR, DISTRIBUTOR_EU, DISTRIBUTOR_MIMO_EU) a to za období prosinec 2020.

Poskytnuté informace

Žadatel byl v souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázán na níže uvedené zveřejněné informace.

Datový výstup týkající se souhrnných informací o dodávkách léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, získaných z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky, jsou veřejně dostupné na webových stránkách Ústavu v následujícím odkazu: https://www.sukl.cz/2020, v tabulkách ve formátu excel. Přehledy distribuce léčivých přípravků dle hlášení DIS-13 za požadované období jsou rovněž veřejně dostupné a jsou k dispozici online na webu zde: https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/dis-13, v tabulkách ve formátu CSV.
Informace o cenách a celkovém objemu plateb, které v tabulkách uvedeny nejsou, je možné získat tak, že se sloupec „K“ (Cena za balení bez obchodní přirážky a DPH) vynásobí počtem balení (tedy hodnotou sloupce „J“).

Informacemi o cenách a objemu plateb za všechna balení léčivých přípravků a objemu plateb pro jednotlivé typy odběratelů, pokud jde léčivé přípravky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, Ústav nedisponuje.