ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 12. 2021

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „Jaký je výskyt nemocí tetan, záškrt, dětská obrna, černý kašel, žloutenka B, hemofilová nákaza, spalničky, zarděnky, příušnice v ČR? prosím o konkrétní procentuální hodnoty ke konkrétním nemocem jak je tento výskyt nemocí v ČR zjišťován - mapován? jaká je "proočkovanost" těchto nemocí v ČR? prosím o konkrétní procenta ke konkrétním nemocem jak vysoká je účinnost vakcín proti těmto nemocem? prosím o procentuální hodnoty k jednotlivým nemocem jaká je/byla smrtnost při nákaze těmito nemocemi bez absolvování očkování? prosím o procentuální informace k jednotlivým nemocem kde je evidován souhrnně seznam obyvatel, kteří podstoupili očkování proti těmto nemocem? jaký byl proces schvalování očkování proti těmto nemocem? jak dlouho tento proces trval? stačí souhrnně byla u všech typů očkování provedena třetí fáze testování?      8.  Mají osoby, které nesplnily povinnost absolvování očkování proti těmto nemocen                       nějakým způsobem sociálně omezen život? (např. nemohou chodit dpráce,  nemohou   se           účastnit společenských aktivit atd).“  

Ústav poskytl informace k bodům 4 a 7 žádosti, ve zbytku byla žádost odložena, neboť se netýká působnosti Ústavu.

  • K úvodní otázce žádosti ve znění, cit.: „Pokud je mi známo, tak v současné době je v ČR povinné očkování proti těmto nemocem: tetan, záškrt, dětská obrna, černý kašel, žloutenka B, hemofilová nákaza, spalničky, zarděnky, příušnice. Prosím o případné doplnění povinného očkování.“, uvádíme, že povinná očkování nestanovuje Ústav. Pro povinná očkování odkazujeme na vyhlášku č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Případně je toto přehledně uvedeno v očkovacím kalendáři zveřejněném na webu Státního zdravotního ústavu (SZÚ): http://www.szu.cz/tema/vakciny/ockovaci-kalendar-v-cr

 

  • K bodu 4 žádosti:

Tuberkulóza (povinné očkování pouze u rizikových dětí s indikací pro toto očkování): 70% – 80% (Zdroj: Trunz BB, Fine P, Dye C. Effect of BCG vaccination on childhood tuberculous meningitis and miliary tuberculosis worldwide: a meta-analysis and assessment of cost-effectiveness. Lancet 2006; 367:1173–80)

Záškrt: po dokončení kompletního očkovacího schématu 97% (zdroj: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/dtap-tdap-td/hcp/about-vaccine.html)

Tetanus: po dokončení kompletního očkovacího schématu téměř 100% (zdroj: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/dtap-tdap-td/hcp/about-vaccine.html)

Černý kašel: účinnost proti černému kašli (pertusi) je uvedena v souhrnu údajů o přípravku Infanrix Hexa, strana 11: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/infanrix-hexa-epar-product-information_cs.pdf

Dětská obrna: 99% - 100% po dokončeném očkování (zdroj: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/polio/hcp/effectiveness-duration-protection.html)

Virová hepatitida B: 98% -100% (zdroj: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b)

Onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b: Účinnost 96,7 % po úplném základním očkování a 98,5 % po přeočkování (bez ohledu na základní očkování) (zdroj: souhrn údajů o přípravku vakcíny Hexacima, strana 14: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hexacima-epar-product-information_cs.pdf

Spalničky, Zarděnky, Příušnice: míra séroprotekce pro jednotlivé choroby je uvedena na straně 10 souhrnu údajů o přípravku M-M-RVAXPRO: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_cs.pdf

 

 

  • K podotázce, jak dlouho tento proces trval:

Ústav se může vyjádřit pouze k těm vakcínám, které jsou registrovány Ústavem. Toto vypořádání žádosti o poskytnutí informací tedy neobsahuje vyjádření k vakcínám registrovaným postupem Společenství (centralizovaně).

Pro centralizovaně registrované vakcíny (označeny v tabulce výše) jsou jednotlivá rozhodnutí o registraci, kde je uvedeno datum předložení žádosti a datum registrace v EU registru léčivých přípravků (Union Register of medicinal products): https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm, jednotlivé odkazy na rozhodnutí jsou uvedeny v tabulce výše.

Délka řízení pro jednotlivé vakcíny (doba od předložení žádosti o registraci do vydání rozhodnutí o registraci):

 

Vakcína

Délka řízení

Priorix inj. stříkačka

518 dnů

Infanrix

1283 dnů

Adacel

678 dnů

Boostrix

175 dnů

Boostrix Polio

175 dnů

Vacteta

841 dnů

Tetavax

413 dnů

 

  • K podotázce, zda byla u všech typů očkování provedena třetí fáze testování:

Ano, u všech výše uvedených vakcín byly provedeny třetí fáze klinického hodnocení, výsledky těchto studií jsou uvedeny v bodě 5.1 souhrnu údajů o přípravku (SPC) pro jednotlivé vakcíny, které jsou k dispozici v podobě pdf v databázi léčivých přípravků Ústavu po zadání názvu vakcíny do vyhledávání: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php