ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace,  kolik druhů povolených vakcín v současnosti existuje v ČR pro děti a dospělé, a  u kolika procent očkovaných se vyskytli nežádoucí reakce, případně u kolika očkovaných došlo k trvalým škodám, nebo úmrtí.  

Poskytnuté informace

Požadované informace v bodě 1 jsou veřejně dostupné na webových stránkách Ústavu, a to v databázi léčivých přípravků https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php, po zaškrtnutí filtru ATC (anatomicko-terapeuticko-chemické) skupiny „J07: vakcíny“ a část požadovaných informací v bodě 2 v každoročním druhém čísle zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv, které Ústav vydává a zveřejňuje na svých webových stránkách.

K bodu 2 bylo žadateli dále sděleno, že Ústav sbírá pouze hlášení podezření na nežádoucí účinky (dále jen „NÚ“), nemá tedy informace, kolik se skutečně vyskytlo reakcí, ale jen kolik bylo Ústavu nahlášeno podezření na NÚ. Některá nahlášená podezření na NÚ ve skutečnosti vůbec nemusí mít vztah k podané vakcíně, to znamená, že počet nahlášených podezření na NÚ neodpovídá počtu NÚ, které se skutečně vyskytly. Naopak, nežádoucích účinků se v klinické praxi stává nesrovnatelně více, než kolik je Ústavu nahlášeno (dle různých odhadů vycházejících z epidemiologických údajů).

Rovněž není možné uvést výskyt NÚ v procentech očkovaných, protože Ústav neví, kolik osob bylo očkováno (zná spotřeby vakcín, tj. kolik vakcín bylo dodáno distributorům, ale nemá údaje o tom, kolik osob bylo skutečně očkováno).

V souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím byl tedy žadatel odkázán na webové stránky Ústavu, kde jsou zveřejněny požadované informace, a to konkrétně na těchto odkazech: