ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 1. 2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se systému eRecept.   

  1. Jaké je využití systému v poslední době? Ideálně například počet vypsaných elektronických receptů po měsících za poslední tři roky, dále počet vypisujících lékařů, atd.
  2. Jaké prostředky jsou v posledních třech letech alokovány na systém eRecept? Tedy seznam proběhlých výběrových řízení s částkami.
  3. Jaké změny ve funkcích v eReceptu proběhly za poslední tři roky a jaké jsou plánovány - případně kdy? (například - bude zprovozněno dříve slibované sledování interakcí, možnost pacienta nahlížet do své medikace, atd?).

Poskytnuté informace

Ad 1) Byla poskytnuta tabulka s počtem vystavených eReceptů za požadované období, spolu s informací, kolik lékařů jej v daném období předepsalo.

Ad 2) V roce 2014 byla zajišťována podpora aplikace centrálního úložiště elektronických receptů (dále jen „CÚER“) na základě servisních smluv v rozsahu 9 517 005,75 Kč s DPH. V roce 2015 byla zajišťována podpora aplikace CÚER na základě servisních smluv v rozsahu 7 640 518,77 Kč s DPH.

V únoru 2016 byla na základě JŘBÚ podepsána smlouva na zajištění úpravy aplikace CÚER  a smlouva na zajištění podpory upravené aplikace na dobu 6 měsíců. Cena za zajištění úpravy byla 2 000 000 Kč bez DPH, tedy 2 420 000 Kč s DPH. Cena za šestiměsíční podporu byla 1 600 000 Kč bez DPH, tedy 1 936 000 Kč s DPH.

V prosinci 2016 byla vystavena objednávka na dva změnové požadavky související s metodickým pokynem REG-29 a předáváním dat do datového skladu SÚKL k upravené aplikaci CÚER v celkové hodnotě 250 000 Kč bez DPH, tedy 302 500 Kč s DPH.

V červnu 2016 byla vypsána veřejná zakázka na vývoj, dodání a implementaci informačního systému e-Recept a poskytování servisní podpory tohoto systému po dobu 4 let (informační systém zahrnuje Centrální úložiště elektronických receptů a Registr pro léčivé přípravky s omezením a další komponenty). V prosinci 2016 byla podepsána smlouva na toto plnění v celkové výši 14 680 000 Kč bez DPH, tedy 17 762 800 Kč s DPH.

Ad 3) V posledních 3 letech probíhaly rutinní práce a základní operativní úpravy aplikace v rámci servisní podpory, k žádným závažným změnám ve funkcionalitě nedošlo.

Pro nový systém eRecept je plánována řada nových či zmodernizovaných funkcionalit a služeb. V prvé řadě půjde o zkrácení identifikátoru eReceptu, což zjednoduší přepis v případě, že není možné v lékárně použít čtečku. Dále dojde k odstranění nutnosti používat komunikaci přes routery a v souvislosti s nařízením eIDAS dojde k odstranění zaručeného elektronického podpisu u většiny služeb. Další změny se budou týkat doplnění neblokačních chyb a také dojde ke zrušení některých nadbytečných příznaků a naopak doplnění chybějících příznaků (bude přidán např. příznak odmítnutí léčivého přípravku pacientem).

V novém systému budou dále

  • zapnuty některé nové kontroly v procesu předepisování a výdeje eReceptu,
  • využity existující systémy státní správy (základní registry, CzechPoint, datové schránky),
  • 4 cesty předání identifikátoru pacientovi (SMS, e-mail, papírová průvodka, přes webovou/mobilní aplikaci),
  • bude možné notifikovat pacienta e-mailem nebo SMS v jím vybraných případech provedených akcí s eReceptem,
  • přibude proces schvalování eReceptu revizním lékařem a nové služby pro zdravotní pojišťovny, bude možné dávkové předávání eReceptů na zdravotní pojišťovny,
  • bude funkční systém předávání poznámek mezi lékárníkem a lékařem.

Pro lékaře bude také zprovozněna webová/mobilní aplikace pro situace, kdy nebude u svého počítače s lékařským software a pro pacienty přibude webová/mobilní aplikace, ve které budou mít přístup ke všem svým eReceptům. Dále bude pro pacienty zpřístupněn formulář na CzechPointu, kterým bude moct požádat o výpis eReceptů na svoji osobu za dané období.

Systém bude dále připraven na spuštění lékového záznamu, s tím související kontrolu duplicit a interakcí, rozšíření počtu položek na receptu, na evidenci 2D kódu krabičky léku dle protipadělkové směrnice, a to ve chvíli, kdy budou tyto funkcionality umožněny změnou legislativy.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení