Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 10. 2016

Žádost o poskytnutí všech předložených nabídek do výběrového řízení, které SÚKL obdržel v rámci veřejné zakázky VZSAKL01/2014  „Dodání konopí pro léčebné použití“.  

Žádáme o poskytnutí všech předložených nabídek do výběrového řízení, které SÚKL obdržel v rámci veřejné zakázky „Dodání konopí pro léčebné použití“ (VZSAKL01/2014) ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: 483318, jejímž dodavatelem byla Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Poskytnuté informace

Ústav v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel celkem 4 nabídky a ty byly žadateli zaslány přílohou. 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení