ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 1. 2017

Žádost o poskytnutí informace ohledně podání žádosti o notifikaci zdravotnického prostředku.   

Žadatel požadoval informaci, zda společnost XX podala na SÚKL Žádost o notifikaci výrobku XX jako zdravotnického prostředku dle ustanovení § 31 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále také jen „Zákon o ZP“), pokud ano, tak žádal o sdělení, kdy tak daná společnost učinila. Dále požadoval poskytnutí informace, zda k žádosti bylo doloženo klinické hodnocení tohoto výrobku.

Poskytnuté informace

Žadateli byly poskytnuty výše požadované informace.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení