ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 7. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se existence zdravotnického prostředku v oblasti onkologické léčby:  

  1. Je na území České republiky zaregistrován, jako diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, software (programové vybavení) pro automatizovanou analýzu, biomedicínskou interpretaci a podávání zpráv o lidském genomu, který je určen na podporu procesu perzonalizovaného, fakticky podloženého a klinického rozhodování v oblasti onkologické léčby či jakýkoli jiný software (programové vybavení) sloužící ke stejnému či podobnému účelu?
  2. Pokud ano, prosím o zaslání informace o názvu veškerých takových zdravotnických prostředků včetně uvedení jména jejich výrobce.
  3. Pokud žádný takový zdravotnický prostředek není na území České republiky registrován, prosím rovněž o takové potvrzení.

Poskytnuté informace

Na základě Vašeho zadání jsme vyhledávali v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) dle skupin GMDN kódů (kódy generických skupin zdravotnických prostředků, které poskytuje nezávislá agentura www.gmdnagency.org), pod které by pravděpodobně takový zdravotnický prostředek mohl spadat. Na základě tohoto vyhledávání nebyl žádný zdravotnický prostředek v tomto registru nalezen.

Dovoluji si Vás také upozornit, že v případě zdravotnického prostředku se jedná o notifikaci, nikoliv o registraci.

Informaci o tom, zdali je v České republice konkrétní zdravotnický prostředek notifikován, si můžete vyhledat v Registru zdravotnických prostředků, v modulu „Zdravotnické prostředky“, který je dostupný na tomto odkazu: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení