ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 9. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se SÚKL ZMR58/2015 – zajištění analýzy interních systémů a dalších případných veřejných zakázek souvisejících s informačním systémem e-Recept.  

  • Která společnost byla vítězem výše uvedené veřejné zakázky a podepsala se SÚKL smlouvu?
  • Podílela se tato společnost v rámci plnění Smlouvy o zajištění analýzy interních systémů na analýze stávajícího či budoucího informačního systému e-Recept?
  • Pokud ano, tak v jakém rozsahu a jaké byly výstupy?
  • Existují ještě další společnosti, které se v rámci jiných smluvních vztahů se SÚKL podílely službami či dodávkami na zajištění stávajícího či přípravě podkladů budoucího informačního systému e-Recept? Pokud ano, zdvořile žádáme o uvedení jejich jména a zaslání kopií uzavřených smluv s těmito společnostmi.

Poskytnuté informace

Která společnost byla vítězem veřejné zakázky SÚKL ZMR58/2015 – zajištění analýzy interních systémů a podepsala se SÚKL smlouvu?

Vybraným uchazečem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem SÚKL ZMR58/2015 – zajištění analýzy interních systémů byla společnost IBA CZ, s.r.o. (IČ: 25783572).

Podílela se tato společnost v rámci plnění Smlouvy o zajištění analýzy interních systémů na analýze stávajícího či budoucího informačního systému e-Recept? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a jaké byly výstupy?

Předmětem této zakázky byly analytické a architekturní služby. Žádná z těchto služeb se netýkala stávajícího či budoucího informačního systému e-Recept. Z toho vyplývá, že k systému e-Recept nebyly v rámci plnění této smlouvy vytvořeny žádné výstupy.

Existují ještě další společnosti, které se v rámci jiných smluvních vztahů se SÚKL podílely službami či dodávkami na zajištění stávajícího či přípravě podkladů budoucího informačního systému e-Recept? Pokud ano, zdvořile žádáme o uvedení jejich jména a zaslání kopií uzavřených smluv s těmito společnostmi.

Na základě VZ ZMR56/2015 „Služby analytické podpory při tvorbě Enterprise architektury SÚKL“ byla uzavřena smlouva se společností NEWPS.CZ, s.r.o. (IČ: 25625632). Předmětem smlouvy byly služby spočívající ve zpracování přehledové Enterprise architektury s primárním zaměřením na business doménu organizace SÚKL, která poskytne přehled o základních blocích organizačního a funkčního členění a služeb, které SÚKL poskytuje a dále bude muset v budoucnosti zajistit ve vazbě na aktuálně platné a relevantní právní předpisy z pohledu rozvoje eGovermentu a eHealth ČR. Touto Smlouvou se dodavatel dále zavázal poskytnout služby, spočívající ve zpracování detailní Enterprise Architektury zahrnující oblast ePreskripce. Návrh cílové EA pro oblast ePreskripce musel být zpracován tak, aby efektivně využíval již provozované technologické, systémové a aplikační prostředky SÚKL. Touto Smlouvou se Poskytovatel dále zavázal vytvořit realizační projekt v podobě podkladu, jehož obsahem bude stanovení kroků nezbytných k dosažení cílového stavu v oblasti ePreskripce. V rámci této smlouvy se dodavatel podílel na přípravě podkladů pro formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu dle usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015. Úplné znění smlouvy je zveřejněno na stránkách SÚKL https://www.sukl.cz/sukl/prehled-smluv.

Vzhledem k tomu, že žadatel ve své žádosti požadoval také zaslání kopií případných smluv, byla přílohou zaslána výše zmíněná smlouva se společností NEWPS.CZ, s.r.o.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení