ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se žadatelova podnětu na zdravotnický prostředek podanému SÚKL.  

Žadatel požadoval informace o stavu/výsledku šetření jeho podnětu a co brání uzavření podnětu.

Poskytnuté informace

Ústav se v rámci svých kompetencí, daných zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), podnětem odborně zabývá.

Ústav v současné době disponuje veškerými informacemi potřebnými k jeho probíhající činnosti ve věci řešení daného podnětu.

V otázce klamání spotřebitele, nekalých konkurenčních praktik a nekalých obchodních praktik, které jsou upraveny zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popř. zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, však Ústav není kompetentním dozorovým orgánem, nemůže k ní proto poskytnout požadované informace.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení