ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Plné moci

Obecné informace týkající se předkládání plných mocí včetně povinných údajů v jednotlivých typech plných mocí, způsobů ověření a zasílání plných mocí a informací k doručování jsou uvedené níže v dokumentu PLNÁ MOC – obecné informace 2023.

Vzory a postupy týkající se plných mocí pro registrační činnosti, ceny a úhrady, farmakovigilanci, závady v jakosti, správnou výrobní a distribuční praxi jsou k dispozici níže v části Plné moci pro oblast registrací a sekci cen a úhrad.

Vzory a postupy týkající se plných mocí pouze pro klinické hodnocení léčiv jsou k dispozici níže v části Plné moci pro klinické hodnocení léčiv.

PLNÁ MOC_obecné informace_2023, soubor typu pdf, (176,33 kB)