Výzkumné projekty "HEALTH" sponzorované EU

Česká výzkumná centra, univerzity a malé a střední podniky zabývající se inovativními technologiemi mají možnost zapojit se do výzkumných projektů "HEALTH" financovaných EU. Technologické centrum AV ČR řídí projekt Národní informační centrum pro evropský výzkum, jehož hlavním posláním je přispět k úspěšné účasti ČR v programech evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji a zejména v rámcových programech EU pro výzkum a technologický vývoj. Tým národních kontaktních bodů (NCP) pro technologický vývoj pořádá informační akce a školení o evropských programech, poskytuje komplexní služby a specializované poradenství při přípravě mezinárodních výzkumných projektů."SMEs go Health" napomáhá najít projektové partnery, tvořit či účastnit se výzkumných a rozvojových projektů. Přehled projektů financovaných EU v oblasti vědy zabývající se člověkem a zdraví lze nalézt zde.

 

Oddělení mezinárodních vztahů
15.10.2009