ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 9/2010

Věstník SÚKL 9/2010 zveřejněn 16. 9. 2010.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – srpen 2010
 • Systém rychlé výstrahy a poskytování informací o léčivých přípravcích pro lékárny
 • „Spotřeba“ léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 9. 2010
 • Oznámení o zahájení soutěže o nejnižší cenu – ref. skupina 87/1
 • Oznámení o zahájení soutěže o nejnižší cenu – ref. skupina 25/3
 • Oznámení o zahájení soutěže o nejnižší cenu – ref. skupina 1/3
 • Oznámení o zahájení soutěže o nejnižší cenu – ref. skupina 4/2
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v srpnu 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v srpnu 2010
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci srpnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v listopadu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 7. 2010 do 28. 7. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 8. 2010 do 31. 8. 2010

 

Tiskové a informančí oddělení
16. 9. 2010