ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 9/2009

Věstník SÚKL 9/2009 zveřejněn 17. 9. 2009.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – srpen 2009
 • Přehled pokynů platných k 1. 9. 2009
 • Kolektiv autorů: „Spotřeba“ léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí 2009
 • Informace o seminářích pořádaných ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv ve 2. pololetí 2009
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v srpnu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci srpnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v listopadu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 18. 6. 2009 do 8. 7. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 8. 2009 do 31. 8. 2009