ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 9/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - srpen 2007
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.10.2007
  • REG-53 verze 1 - Požadavky na registrační dokumentaci předkládanou na elektronických nosičích dat
 • Informace o spotřebě léčiv
  • Kolektiv autorů: "Spotřeba" léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí 2007
 • Informace
  • Ukončení projektu Twinning
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v srpnu 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci srpnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v listopadu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 26.7.2007 do 22.8.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.8.2007 do 31.8.2007