ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 8/2021

Věstník SÚKL 8/2021 zveřejněn 27. 8. 2021  

pdf.png Věstník 08-2021.pdf, soubor typu pdf, (914,86 kB)

 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – červenec 2021 
 • Přehled pokynů platných k 1. 8. 2021 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v červenci 2021 
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a kontroly distrubuce za 2. čtvrtletí 2021 
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 2. čtvrtletí 2021 
 • Přehled o činnosti sekce zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí 2021 
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 2. čtvrtletí 2021 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci červenci 2021 
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti 
 • Nově registrované přípravky v roce 2021 
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2021 
 • Zrušené registrace v roce 2021