Věstník SÚKL 8/2011

Věstník SÚKL 8/2011 zveřejněn 23. 8. 2011  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - červenec 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 8. 2011
 • Distribuce a výdej léčiv v ČR v 1. čtvrtletí 2011 - doplňující informace
 • Informace pro držitele rozhodnutí o registraci
 • Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červenci 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 2. čtvrtletí 2011 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 2. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 2. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí roku 2011
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červenci 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v říjnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: 26. 5. 2011 do 15. 6. 2011
 • Nově registrované léčivé přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011