ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 8/2009

Věstník SÚKL 8/2009 zveřejněn 24. 8. 2009.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - červenec 2009
 • Přehled pokynů platných k 1. 8. 2009
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červenci 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu
 • jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 2. čtvrtletí 2009 - klinické hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 2. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 2. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí roku 2009
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 2. čtvrtletí 2009
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červenci 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v říjnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Registrace zrušené v období: od 21. 5. 2009 do 17. 6. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 7. 2009 do 31. 7. 2009