Věstník SÚKL 8/2005

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - červenec 2005
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.9.2005
  • UST-31-Principy identifikace humánních léčivých přípravků v ČR
  • REG-82-Upřesnění postupu národní registrace generických léčivých přípravků
  • REG-83-Požadavky na stabilitní studie v registrační dokumentaci
 • Informace
  • Informace pro držitele rozhodnutí o registraci o úpravě registračních čísel některých léčivých přípravků
  • Pokyny pro úspěšné doručení e-mailových zpráv SÚKL
  • Seznam zdravotních ústavů a pracovišť provádějících kontrolu čištěné vody pro lékárny
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červenci 2005
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled údajů o základních činnostech sekce lékárenství a kontroly distribuce ve 2. čtvrtletí 2005
  • Přehled údajů o základních činnostech inspekční sekce ve 2. čtvrtletí 2005
  • Přehled údajů o činnostech sekce zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí roku 2005
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červenci 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v říjnu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 16.6.2005 do 13.7.2005
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.7.2005 do 31.7.2005
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.6.2005 do 31.7.2005