ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 7/2011

Věstník SÚKL 7/2011 zveřejněn 28. 7. 2011.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - červen 2011
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice v 1. čtvrtletí 2011
 • Rozhodnutí o výsledku soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina1/3
 • Rozhodnutí o výsledku soutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 87/1
 • Rozhodnutí o výsledku osutěže o nejnižší cenu - ref. skupina 25/3
 • Oznámení o závatnosti textů Evropského lékopisu
 • Přehledo oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červnu 2011
 • Seznam léčivých přípravku, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v červnu 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v září 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 21. 4. 2011 do 25. 5. 2011
 • Nově registrované léčivé přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011