ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 7/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - červen 2007
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.8.2007
  • UST-16 verze 1 - Sponzorování a odměňování odborníků podle zákona o regulaci reklamy
  • UST-32 verze 1- Hlášení a evidence EAN kódů
 • Informace
  • Výzva držitelům rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu způsobu výdeje ("z Rx na OTC")
  • Informace o připravovaných publikacích
  • Informace o provozu podatelny v srpnu 2007
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červnu 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 2.čtvrtletí 2007
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v září 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 24.5.2007 do 20.6.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.6.2007 do 30.6.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.6.2007 do 30.6.2007