ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 6/2021

Věstník SÚKL 6/2021 zveřejněn 29. 6. 2021  

Obsah:
  • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - květen 2021
  • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2021
  • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v květnu 2021
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
  • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
  • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2021
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2021
  • Zrušené registrace v roce 2021