ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 6/2020

Věstník SÚKL 6/2020 zveřejněn 26. 6. 2020  

Obsah:
 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - květen 2020
 • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2020
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v květnu 2020
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci květen 2020
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2020
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2020
 • Zrušené registrace v roce 2020