ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 6/2011

Věstník SÚKL 6/2011 zveřejněn 20. 6. 2011.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - květen 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2011
 • Doplňující informace ke Správné distribuční praxi
 • Informace ke skladování léčivých přípravků dovážených ze třetích zemí
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv se zapojil do evropských projektů
 • Infomrace SÚKL k připravovanému workshopu
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v květnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v květnu 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační  agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v květnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v srpnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 17. 3. 2011 do 20. 4. 2011
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011