ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 6/2010

Věstník SÚKL 6/2010 zveřejněn 18. 6. 2010.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – květen 2010
 • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2010
 • „Spotřeba“ léčiv v České republice v 1. čtvrtletí 2010
 • Informace o kontrolách prováděných ve zdravotnických zařízeních v roce 2009
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v květnu 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v květnu 2010
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci květnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v srpnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 25. 3. 2010 do 28. 4. 2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2010