ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 6/2009

Věstník SÚKL 6/2009 je publikován 29.6.2009  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – květen 2009
 • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2009
 • Informace o spotřebě léčiv
 • Kolektiv autorů: „Spotřeba“ léčiv v České republice v 1. čtvrtletí 2009
 • Oznámení o cenách nabízených v rámci soutěže o nejnižší cenu
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v květnu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci květnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v srpnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Registrace zrušené v období: od 19. 3. 2009 do 15. 4. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období:od 1. 5. 2009 do 31. 5. 2009