ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 6/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - květen 2007
  • Důležité upozornění na stažení zdravotnického prostředku
  • Důležité upozornění na zvýšené riziko při používání zdravotnických prostředků
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.7.2007
  • UST-31 verze 1 - Principy identifikace humánních léčivých přípravků v ČR
 • Informace o spotřebě léčiv
  • Kolektiv autorů: "Spotřeba" léčiv v České republice v 1. čtvrtletí 2007
 • Lékárenská problematika
  • Kontrola lékáren v roce 2006
 • Informace
  • Výroční zasedání státních laboratoří pro kontrolu léčiv v Praze
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v květnu 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci květnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v srpnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 26.4.2007 do 23.5.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.5.2007 do 31.5.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.5.2007 do 31.5.2007