ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 5/2014

Věstník SÚKL 5/2014 zveřejněn 20. 5. 2014  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - duben 2014
 • Přehled nových pokynů platných k 1. 5. 2014
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v dubnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v dubnu 2014
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agneda
 • Přehled údajů o stavu žádostí v 1. čtvrtletí 2014 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce v 1. čtvrtletí 2014
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 1. čtvrtletí 2014
 • Přehled o činnosti sekce zdravotnických prostředků za 1. čtvrtletí 2014
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1. čtvrtletí 2014
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci dubnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez  stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2014
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené od databáze SÚKL v roce 2014