ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 5/2010

Věstník SÚKL 5/2010 zveřejněn 27. 5. 2010.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – duben 2010
 • Přehled pokynů platných k 1.5.2010
 • Zpráva o uzavřených projektech odboru laboratorní kontroly
 • Oznámení o závaznosti textů evropského lékopisu - rychlé zezávaznění
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v dubnu 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí v 1. čtvrtletí 2010 - klinické hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce v 1 čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 1. čtvrtletí 2010
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblsati zdravotnických prostředků za 1. čtvrtletí roku 2010
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci dubnu 2010 
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červenci 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 25.2.2010 do 24.3.2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.4.2010 do 30.4.2010