ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 5/2009

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – duben 2009
  Přehled pokynů platných k 1. 5. 2009
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o prodloužení použitelnosti přípravku TAMIFLU
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v dubnu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí v 1. čtvrtletí 2009 – klinické hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce v 1. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 1. čtvrtletí 2009
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 1. čtvrtletí roku 2009
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci dubnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červenci 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Registrace zrušené v období: od 19. 2. 2009 do 18. 3. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 4. 2009 do 30. 4. 2009