ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 5/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - duben 2007
 • Informace
  • Dozor nad reklamou na léčivé přípravky v roce 2006
  • Informace SÚKL pro kontrolní laboratoře provádějící mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v dubnu 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled údajů o základních činnostech sekce lékárenství a kontroly distribuce v 1. čtvrtletí 2007
  • Přehled údajů o základních činnostech inspekční sekce v 1. čtvrtletí 2007
  • Přehled údajů o činnostech sekce zdravotnických prostředků za 1. čtvrtletí roku 2007
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci dubnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červenci 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 22.3.2007 do 25.4.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.4.2007 do 30.4.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.4.2007 do 30.4.2007