ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 4/2014

Věstník SÚKL 4/2014 zveřejněn 18. 4. 2014.  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - březen 2014
 • Přehled pokynů platných k 1. 4. 2014
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 4. čtvrtletí 2013
 • Hodnocení dodávek distribuovaných léčivých přípravků za rok 2013
 • Žádosti o prodloužení platnosti registrace národně registrovaných léčivých přípravků
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v březnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v březnu 2014
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci březnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 2. 2014 do 28. 2. 2014 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2014
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2014