ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 4/2011

Věstník SÚKL 4/2011 zveřejněn 19. 4. 2011  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - březen 2011
 • Přehled pokynů platných k 1. 4. 2011
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice v roce 2010
 • Informace pro držitele rozhodnutí o registraci
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v březnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v březnu 2011
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1. čtvrtletí 2011
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci březnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červnu 2011
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 20. 1. 2011 do 23. 2. 2011
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011