ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 4/2010

Věstník SÚKL 4/2010 zveřejněn 15. 4. 2010. Věstník obsahuje také Seznam léčivých přípravků, které se od 15. 4. 2010 vrací do regulace maximální cenou.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – březen 2010
 • Přehled pokynů platných k 1.4.2010
 • Sdělení provozovatelům lékáren
 • Informace pro distributory a lékárny
 • Informace o elektronických publikacích SÚKL
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v březnu 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1. čtvrtletí 2010
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci březnu 2010 
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, které se od 15.4.2010 vrací do cenové regulace
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 28.1.2010 do 24.2.2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.3.2010 do 31.3.2010

Oprava údajů zveřejněných ve Věstníku SÚKL č. 4/2010