ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 4/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - březen 2007
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.5.2007
  • Pokyny a formuláře pro registraci léčivých přípravků zrušené k 1.5.2007
  • UST-33 Aplikace zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k léčivům
 • Informace
  • Informace ke změně přidělování identifikačních kódů při vydání rozhodnutí o registraci léčivého přípravku
  • Informace o kontrolách prováděných ve zdravotnických zařízeních v roce 2006
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v březnu 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1.čtvrtletí 2007
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci březnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 22.2.2007 do 21.3.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.3.2007 do 31.3.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.3.2007 do 31.3.2007