Věstník SÚKL 4/2005

 

 • Obsah
 • K životnímu jubileu doc. RNDr. Jiřího Portycha, CSc.
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - březen 2005
  • Informace o zachycených nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.5.2005
  • SLP-6-Národní program SLP
 • Informace
  • Zkušenosti z dozoru nad reklamou na léčivé přípravky v roce 2004
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v březnu 2005
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1.čtvrtletí 2005
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci březnu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červnu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 24.2.2005 do 23.3.2005
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 27.1.2005 do 31.3.2005
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.3.2005 do 31.3.2005