ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 3/2014

Věstník SÚKL 3/2014 zveřejněn 24. 3. 2014  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, nelegálních přípravcích a zdravotnictkých prostředcích - únor 2014
 • Přehled pokynů platných k 1. 3. 2014
 • Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2013
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v únoru 2014
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v únoru 2014
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci únoru 2014
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výše uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2014
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložné do databáze SÚKL v roce 2014