ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 3/2010

Věstník SÚKL 3/2010 zveřejněn 22. 3. 2010  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – únor 2010
 • Přehled pokynů platných k 1.3.2010
 • Kolektiv autorů: „Spotřeba“ léčiv v České republice v roce 2009
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v únoru 2010
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci únoru 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v květnu 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 17.12.2009 do 27.1.2010
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2010
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2010
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.2.2010 do 28.2.2010