ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 3/2009

Obsah:

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – únor 2009
Přehled pokynů platných k 1. 3. 2009
Kolektiv autorů: „Spotřeba“ léčiv v České republice v roce 2008
Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v únoru 2009
Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
Seznam přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v měsíci únoru 2009
Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci únoru 2009
Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v květnu 2009
Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
Registrace zrušené v období: od 11.12.2008 do 31.12.2008
Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009