ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 3/2006

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - únor 2006
 • Informace o spotřebě léčiv
  • Kolektiv autorů: "Spotřeba" léčiv v České republice v roce 2005
 • Informace
  • Plán seminářů připravovaných ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v 1. pololetí 2006
  • Informace o podmínkách pro externí kurzy doplňující vzdělání kvalifikované osoby výrobce léčivých přípravků
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v únoru 2006
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci únoru 2006
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v květnu 2006
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 19.1.2006 do 22.2.2006
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.2.2006 do 28.2.2006
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.2.2006 do 28.2.2006