Věstník SÚKL 3/2005

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - únor 2005
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.4.2005
  • PHV-4-Elektronická hlášení nežádoucích účinků
 • Informace o spotřebě léčiv
  • Kolektiv autorů: "Spotřeba" léčiv v České republice v roce 2004
 • Informace
  • Informace pro držitele rozhodnutí o registraci o hlášení EAN kódů
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v únoru 2005
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci únoru 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v květnu 2005
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 27.1.2005 do 23.2.2005
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 27.1.2005 do 28.2.2005