ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 2/2021

Věstník SÚKL 2/2021 zveřejněn 22. 2. 2021  

Obsah:
 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - leden 2021
 • Přehled pokynů platných k 1. 2. 2021
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v lednu 2021
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce v 4. čtvrtletí 2020
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru v 4. čtvrtletí 2020
 • Přehled o činnosti sekce zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí 2020
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci leden 2021
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2021
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2021
 • Zrušené registrace v roce 2021