Věstník SÚKL 2/2015

Věstník SÚKL 2/2015 zveřejněn 19. 2. 2015  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - leden 2015
 • Přehled pokynů platných k 1. 2. 2015
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků lednu 2015
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v lednu 2015
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 4. čtvrtletí 2014 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 4. čtvrtletí 2014
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 4. čtvrtletí 2014
 • Přehled o činnosti sekce zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí 2014
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci lednu 2015
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Nově registrované přípravky a změny v registraci v roce 2015
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2015
 • Zrušené a neprodloužené registrace v roce 2015