ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 2/2014

Věstník SÚKL 2/2014 zveřejněn 18. 2. 2014  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - leden 2014
 • Přehled pokynů platných k 1. 2. 2014
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2014
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v lednu 2014
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 4. čtvrtletí 2013 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech v odboru lékárenství a distribuce ve 4. čtvrtletí 2013
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 4. čtvrtletí 2013
 • Přehled údajů o činnosti SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2013
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v měsíci lednu 2014
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2013
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2013