ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 2/2012

Věstník SÚKL 2/2012 zveřejněn dne 24. 2. 2012.  

 

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - leden 2012
 • Přehled pokynů platných k 1. 2. 2012
 • Změna v pokynech pro vyplnění žádostí o cenu a úhradu
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v lednu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v lednu 2012
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled údajů o stavu žádostí ve 4. čtvrtletí 2011 - oddělení klinického hodnocení
 • Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce ve 4. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru ve 4. čtvrtletí 2011
 • Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2011
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL ve 4. čtvrtletí 2011
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválený v měsíci lednu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v dubnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovné úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 2. 12. 2011 do 31. 12. 2011 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2011
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2011